Trinidad-Tobago Ticaret Portalı

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 17.04.2023 tarih ve 35939735 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Port of Spain Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atfen, Trinidad ve Tobago Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açılan “Trinidad and Tobago’s Trade and Business Information Portal” hakkında bilgi verilmekte, anılan Portal’da ticaret ve iş imkanları konusunda güncel, güvenilir ve kapsamlı bilgilere yer verildiği, ayrıca, ticaret ve yatırımlarla ilgili unsurlara erişim sağlanabildiği belirtilmektedir. Söz konusu Portal’a www.ttbizlink.gov.tt adresinden ulaşılabilmektedir.

183