Trinidad ve Tobago Liman İdaresi Gemi Satımı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 03.11.2022 tarih ve E-57637780-724.01.01-00079662996 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Trinidad ve Tobago (TT) Liman İdaresi tarafından iletilen duyuruda ekte gönderilen 4 geminin satışa çıkarıldığı belirtilmektedir.

EK: TT Duyuru (1 sayfa)

199