Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişilik İlanı

İlgi : Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 14.10.2022 tarihli ve E-77002794-405-00079116160 sayılı yazısı.

Bakanlığımızdan alınan ilgi yazıda “Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişilik İlanı” nın duyurulması talimatlandırılmıştır.

Kurum ve kuruluşlarınıza bağlı üyeler veya personelden Muğla İl genelinde bulunan Tüketici Hakem Heyetlerinde Bilirkişilik görevi yapmak isteyen ve ilanda bulunan şartları taşıyan kişilerin Ticaret İl Müdürlüğümüze başvuru yapmak üzere bilgilendirilmesi hususunda;

Ek:
1- Bilirkişilik İlanı (4 sayfa)
2- Bilirkişilik Başvuru Formu (1 sayfa)

979