Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2″ Bakanlığın web sayfasında (https://www.ktb.gov.tr) “Duyurular” kısmında 15
Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmış olup, başvuruların 15 Eylül 2023 tarihinde sona ereceği bildirilmiştir.

108