Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK)
organizasyonunda, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde
“Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde
Avrupa Özel Sektörünün Rolü” konferansı gerçekleştirilecektir. Konferansın, 13 Temmuz 2023 Perşembe
günü, 10:00 – 14:00 saatleri arasında Berlin’de, Alman Ekonomi Evinde (Adres: Breite Straße 29, 10178
Berlin) düzenlenmesi planlanmaktadır.
Konferansın amacı, Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerdeki iş dünyası ile Avrupa özel sektörünü bir
araya getirerek, iş hayatının yeniden canlandırılması ve istihdam imkanlarının oluşturulması için potansiyel
ortak iş fırsatlarının tartışılmasıdır.
Konferanstaki ana panelde, siyaset ve iş dünyasından üst düzey temsilciler, depremden etkilenen bölgedeki
ekonomik perspektifleri ve işbirliği potansiyelini tartışacaklardır. Ardından gerçekleşecek oturumda, “Altyapı
ve konutların, yeşil ve enerji verimli olarak yeniden inşası” ve “Bölgedeki insanlar için eğitim ve istihdam
beklentileri” konularındaki çözümlere yönelik yaklaşımlar ele alınacaktır.
Konferansta Türkçe-Almanca tercüme hizmeti sağlanacak olup, Konferans taslak programı ekte yer
almaktadır.
Programa katılım için https://event.dihk.de/GermanTurkishConference linkinde yer alan başvuru formunun
doldurulması gerekmektedir.
Toplantının 10:00-12:00 saatleri arasındaki oturumu www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/aktuelleinformationen/die-wirtschaft-in-den-tuerkischen-erdbeben-regionen-reaktivieren-97608 linkinden canlı olarak
yayınlanacaktır.

101