Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme ve Kamu Danışma Süreci

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.11.2023 tarihli ve 90648608 yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesi çalışmaları kapsamında, BK tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde kamu danışma sürecinin
başlatıldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, 5 Ocak 2024 tarihine kadar güncellenecek bahse konu STA’nın önceliklerine yönelik görüş bildirilmesinin amaçlandığı ve danışma sürecine ülkemizdeki ilgili paydaşların da katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komitesi’nin, 18 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen III. Toplantısı’nda taraflar STA’nın güncellenmesi hususunda Ortak Bildiride bulunmuş, BK tarafı güncelleme müzakereleri öncesinde kamu danışma süreci yürüteceğini belirtmiştir.

Bu çerçevede, BK tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde kamu danışma süreci başlatıldığı duyurulmuştur. 5 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek 8 haftalık kamu danışma sürecinde, iş insanları ve genel olarak kamunun, güncellenecek STA’nın önceliklerine yönelik görüş bildirmesi amaçlanmakta olup, danışma sürecine ülkemizdeki ilgili paydaşlar da katkı sağlayabilmektedir.

Söz konusu duyuruya ve danışma süreci anketine aşağıda yer alan linklerden erişilebilmektedir. https://www.gov.uk/government/news/government-calls-on-business-expertise-to-boost-trade-with-turkey https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_e5lFqtXCY28ygbI

İstişare süreci ülkemiz firmalarına da açıktır ve ilgilenebilecek kurum ve firmalarımızın görüşlerini iletmesi mümkündür.

157