Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması

İlgi : Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 29.08.2022 tarihli ve E-95330207-253-00077651573 sayılı yazınız.

İlgi yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir örneği gönderilen yazı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu himayelerinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması”nın düzenleneceği bildirilmekte, başvuruların https://girisimcikadingucu.tobb.org.tr/ adresinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılabileceği 19 Kasım 2022 Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde listeye girmeye hak kazananların ödüllerini alacakları belirtilmektedir.

164