Tütün Ürünlerinin Ülkemize İthalatı Hk

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.02.2023 tarihli ve 83033738 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 2401.20 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış tütün” ürünlerinin, 31.03.2023 tarihinden itibaren ülkeye girişinde Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya bitki sağlığı kontrolü sonucunda uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

130