ÜLKE MASALARI HK.

“İhracatçı Üyelerimizin Dikkatine,

İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanmasının ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temininin ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşımakta olduğundan bahisle, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bu amaçla 2018 yılı Aralık ayı itibarı ile “Ülke Masaları Bülteni”’nin yayınlanmaya başlanmıştır.

Aylık periyotta yayınlanacak olan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberler yer alacaktır. Ayrıca, Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerden başlamak üzere bültenin her sayısında seçilen ülkelere ihraç potansiyeli taşıyan ürünleri de içeren ülke bulgularına da yer verilecektir.

Söz konusu Ülke Masaları Bültenine (https://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Documents/UlkeMasalariBulteni.php) ve Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni) ve duyurular bölümünden ulaşılabilecektir. “

440