Varşova Rebuild Ukraine Health & Rehabilitation Fuarı hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 17.04.2024 tarih ve 95772587 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, “Rebuild Ukraine: Health & Rehabilitation” adlı fuarın,
24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenleneceği bildirilmektedir.
Anılan fuarın amacının Ukraynalı asker ve sivillerin tedavisi ile rehabilitasyonunun yanı sıra, insan
sermayesinin onarılması ve tıbbi tesislerin yeniden inşası için uluslararası mali kaynak teminini kolaylaştırmak
olduğu kaydedilmektedir.
Anılan fuara ilişkin broşür ekte yer almaktadır.

EK: Fuar Broşürü (4 sayfa)

57