Vergi Mükellefiyetinin Sona Ermesi Hakkında Duyuru

Vergi Mükellefiyetinin Sona Ermesi Hakkında Duyuru

Üyelerimizin Odamız kayıtlarındaki vergi mükellefiyet durum bilgilerinin güncelliğini kontrol etmeleri gerekmektedir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddelerine göre; vergi mükellefiyetinin sona ermesi sebebiyle üyenin işini bıraktığını resen öğrenen ilgili oda öncelikle bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirir.

TOBB Bilgi Sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda, üyelerimizin vergi mükellefiyet durum bilgileri Odamız kayıtlarında güncellenmiştir.

Gerekli güncellemeleri yapmayan vergi mükellefiyetinin sona ermesi sebebiyle işini bırakan üyelerimiz hakkında; ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenlerin terkin işleminin yapılması için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirim yapılacaktır.

Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için Oda kayıtlarının güncelliği konusunda web sayfamızdan “Online Hizmetler” – https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/firma-index.jsp bölümünü seçerek inceleme yapmaları, vergi mükellefiyeti devam edenlerin ekli dilekçe ve  vergi kaydının devam ettiğine ilişkin belge ile Oda Sicil Birimine (2141122 DAHİLİ 113-114-156 )başvurmaları gerekmektedir.

31.01.2024 tarihine kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimiz Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacak ve 5174 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

EKİ: Dilekçe örneği

84