Verimlilik Dergisi Hk.

Değerli Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen ekli yazıda; 2022 yılında derginin normal sayılarına ek olarak “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik” temalı özel bir sayı yayımlanacağından bahisle, araştırmacıların çalışmalarını, 30 Nisan 2022 tarihine kadar iletmeleri istenmektedir.

EK:
1- Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel)
2- Verimlilik Dergisi Özel Sayı Duyurusu (1 sayfa)

196