Verimlilik İşleri (Genel)

Bakanlığımızca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde
bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2014 yılından itibaren Verimlilik Proje Ödülleri
yarışması düzenlenmektedir. Bu doğrultuda başlatılan Verimlilik Proje Ödülleri 2024 yılı yarışma
sürecinin, başta işletmeler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması büyük önem
taşımaktadır. Bu kapsamda, ilimizde yapılacak duyurularda kullanılmak üzere hazırlanan Verimlilik Proje
Ödülleri Afişi ile Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi sırasıyla Ek-1
ve Ek-2’de yer almaktadır.

Ek:
1- Verimlilik Proje Ödülleri 2024 Afiş.jpg
2- 2024 Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi.pdf

60