Verimlilik İşleri (Genel)

İlgi : Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın 07.01.2022 tarihli ve 99101 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, 2023 yılı sonuna kadar kamu binaları için %15 tasarruf hedefi tanımlayan 15.08.2019 tarih ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi uyarınca Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi kapsamına giren (2014 yılından önce inşa edilmiş yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m ve üzeri olan bina ya da bina grupları) kamu binalarının her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yılda uyguladıkları enerji verimliliği önlemlerini ve sağlanan tasarruf miktarını belirlenen formatta Enerji Bakanlığı’na bildirmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ilimiz genelinde Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi kapsamına giren kamu binalarının listesine, 2021 yılı tasarruf bildirim formatına, 2021 yılı tasarruf
bildirim formatı bilgi notuna ve TEP hesap tablosuna 25.04.2022 tarihine kadar https://enerjidrive.enerji.gov.tr/indir/33dd55e2-266e-4f08-ael3-8268177f5958 adresinden “enerji48”
şifresi ile erişim sağlanabilecek olup kapsam dahilindeki kamu binalarının 2021 yılı tasarruf bildirim formlarının bilgi notu dikkate alınarak doldurulması ve yapılan çalışmalar hakkında Valiliğimize (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze) bilgi verilmesi hususunda; üyelerimize duyurulur.

297