Verimlilik Proje Ödülleri 22 Temmuz 2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2014 yılından itibaren Verimlilik Proje Ödülleri yarışması düzenlenmektedir.Bu doğrultuda başlatılan Verimlilik Proje Ödülleri 2022 yılı yarışma sürecinin,başta işletmeler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması büyük önem taşımaktadır.Bu kapsamda, ilimizde yapılacak duyurularda kullanılmak üzere hazırlanan Verimlilik Proje Ödülleri Afişi (Ek-1) ile Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi (Ek-2) Ek’te yer almaktadır.

Ek:
1- Bilgilendirme Toplantısı
2- Verimlilik Proje Ödülleri Afişi

246