WIPO 2023 Yılı Küresel Ödülleri

İlgi : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2023
tarih ve E-74980686-720-4420827 sayılı yazısı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen
ilgi yazıda, bu sene gerçekleştirilecek WIPO Küresel Ödülleri için başvuruların alınmaya başlandığı, 16 Ocak31 Mart 2023 tarihleri arasında başvuruların yapılabileceği bildirilmiştir.
Yazıda devamla, WIPO Sekretaryasından alınan Nota’ dan, yarışmanın teknoloji, tarım, yaratıcı endüstriler
veya bunların ötesindeki sektörler olmak üzere ekonominin her alanında faal tüm küçük ve orta büyüklükteki
işletmelere açık olduğu; telif haklarından markalara, patentlere ve coğrafi işaretlere uzanan fikri mülkiyet
biçimlerini kullanan başvuruların alınacağı anlaşıldığı belirtilmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu Nota’ da kazananların WIPO’ nun Temmuz ayında düzenlenecek 64. Genel
Kurulu’na davet edileceği ve kazananlara kişiselleştirilmiş WIPO mentörlük programı verileceği, bu programın
fikri mülkiyet kullanımını güçlendirmeye, yeni iş hedefleri gözetmeye ve daha büyük etki yaratmaya yardımcı
olacağı, WIPO Küresel Ödülleri’nin, fikri mülkiyetin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı geliştirmedeki
önemine ışık tutarak, fikri mülkiyeti bir varlık olarak güçlendirmeyi ve daha fazla mucit ve tasarımcının gerek
yurt içi gerek yurt dışında ilerleme kaydetmek için fikri mülkiyeti güçlü bir araç olarak görmelerini sağlamayı
amaçladığı söylenmektedir.
Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere https://www.wipo.int/global-awards/en/ adresinden ulaşılabilmektedir.

163