Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 10 Mayıs 2023, tarihinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Tüzüğünün yayınlandığı, ardından 17 Ağustos 2023 tarihinde ise 1 Ekim 2023 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan Geçiş Dönemine Yönelik Uygulama Tüzüğünün yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Geçiş döneminde yapılacak raporlamalara ve ürünlerde gömülü emisyonların belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek varsayılan değerlere ilişkin rehberlere https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-borderadjustment mechanism_en linkinden ulaşılabilir. Bakanlığın yazısında; özel sektör temsilcileri arasında SKDM’ye yönelik teknik hesaplama, raporlama ve doğrulama süreçlerine yönelik farklı yorumlamaların olduğu tespit edildiği ifade edilmiştir olup; 30 Ocak 2024 tarihinde saat 14:00’da sanayi ve ticaret odaları ve özel sektör temsilcilerine yönelik çevrimiçi teknik bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK: Toplantı Gündemi ve Toplantı Kayıt Linki (1 sayfa)

107