Yıllık İşletme Cetveli Hk.

İlgi : Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğünün 30.04.2024 tarihli ve E-75057824-120.02.02-5721778 sayılı yazısı

İlgi yazıda Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde yer alan veriler içerisinde Yıllık İşletme Cetveli’nde toplanan bazı verilerin de bulunması, enflasyon muhasebesine geçiş ile uygulanması gereken enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerin işletmelerde oluşturduğu iş yükü dikkate alındığında sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verme süreleri 6 Mayıs 2024 tarihine (saat 23:59’a) kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 9. Maddesine göre üyelerinizin idari para cezasına maruz kalmamaları için üyelerimize önemle duyurulur.

50