Yöresel Ürün ve Üretici Tedarikçi Güncellemesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.05.2022 tarihli ve E-27488911-439.03.07-00075005457 sayılı yazısı.

Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısı ile Yönetmeliğin 12’nci maddesinin altıncı fıkrası gereği, ilan edilmiş olan yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri listesinin iki yılda bir aralık ayında anılan maddede belirtilen usul doğrultusunda güncellenmesi gerekmekte olduğu, bu kapsamda 2016 yılında belirlenen yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri listelerinin 2 yılda bir aralık ayı içerisinde güncellenmesi gerekmekte ve üçüncü güncelleme 2022 yılı Aralık ayı içerisinde yapılacağı ve uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin Müdürlüğümüzce başlatılması talimatlandırılmıştır.

Söz konusu liste alınan yeni veriler doğrultusunda güncellenerek 05.12.2022 tarihinde İl Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde yayınlanmış, Yönetmeliğin 12. Maddesinin 4. fıkrası gereği itiraz süresi içinde herhangi bir itiraz olmadığı için kesinleşen liste 13/12/2022 tarihinde (mugla.ticaret.gov.tr) adresinde yayınlanmıştır.

Ek:
1- 2022 Yöresel Ürün Listesi
2- Özet Liste 2022

174