Zimbabve 62. Uluslararası Ticaret Fuarı 26-30 Nisan 2022

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 07.03.2022 tarihli ve 72502432 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Zimbabve’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, 62’nci Zimbabve Uluslararası Ticaret Fuarı’nın 26-30 Nisan 2022 tarihlerinde Zimbabve’de düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Bahse konu yazı ekinde iletilen; Türk Firmalarını muhatap davet mektubu, başvuru formu ve söz konusu fuara ilişkin broşür ekte sunulmaktadır.

EK:
1- Davet Mektubu (2 sayfa)
2- Broşür (8 sayfa)
3- Başvuru Formu (2 sayfa)

Ekler için tıklayınız

268