MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR


Muğla Meslek Odaları Platformu MUTSO ev sahipliğinde bir araya geldi. MUTSO Başkanı Bülent Karakuş’un, İstihdam Seferberliği kapsamında Meslek Odaları temsilcilerini bilgilendirdiği toplantıda ana gündem konusu, Muğla’da kurulması planlanan Mimarlık Fakültesi ile ilgili Mimarlar ilgili görüşler oldu.

Muğla’nın önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın katılımıyla oluşan, Muğla Meslek Odaları Platformu, 1 Mart Çarşamba günü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde bir araya geldi. MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş’un başkanlık yaptığı toplantıda İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Muğla Genç İşadamları Derneği, Muğla Eczacılar Odası, Veteriner Hekimler Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Muğla Rehberler Odası, Şehir Plancıları Odası başkan ve temsilcileri yer aldı.

Başkan Karakuş öncelikle katılımcılara, Türkiye genelinde başlatılan İstihdam Seferberliği hakkında bilgi verdi. Başkan Karakuş: “Firmalar, 31.12.2016’daki çalıştırdığı çalışan sayısına ek olmak kaydıyla, alınan her işçinin 2017 sonuna kadar SGK primi, damga ve gelir vergisi İŞKUR tarafından ödenecek. Toplamda 773 liraya tekabül eden bu ödemeler işverenleri oldukça rahatlatacak. Yapılacak istihdam konusunda bir kontenjan sınırlaması yok, ihtiyaç doğrultusunda dilendiği kadar personel alımı yapılabilir. Tek koşul, işe alınacak olan kişinin geçmişe dönük en az 3 aylık süreyle işsiz olması gerekmektedir. Son 10 yıl itibariyle ülkemiz 7 milyon kişiye ilave istihdam sağlamış durumda. Demek ki ortalama her sene 700 bin kişi istihdam sağlanıyor. İstihdam seferberliğinde amaç bu kapasiteyi 2 katına çıkarmak. Bugüne kadar istihdamda en önemli sıkıntılardan biri istihdam üzerinde vergi ve SGK primi gibi maddi yüklerdi. Yapılan düzenlemelerle yeni istihdamda işveren yükü hafifletildi. Bu büyük bir avantaj. Ekonomide yaşanan sıkıntılar birlik olarak aşılabilecektir. Buradan sizin aracılığınız ile özel sektörümüze sesleniyorum. Türkiye’nin geleceğine sen de en az +1 istihdam sağla. Çünkü söz konusu olan sadece bir ekonomik veya sosyal bir olay değil. Aynı zamanda ülkemizin güvenliği ve istikrarı meselesidir.” dedi.

Başkan Karakuş’un açıklamalarının ardından, Muğla’da yapılması planlanan Mimarlık Fakültesi hakkında Mimarlar Odası tarafından hazırlanan ‘Muğla ili için bir Mimarlık Fakültesi’nin önemi, gerekliliği ve çalışma alanı’ öneri raporu hakkında görüşüldü. Mimarlar Odası tarafından hazırlanan öneri raporunda şunlara yer verildi:

“Muğla’nın gelecekte doğa-insan-çevre üçgeninde daha sağlıklı planlanması, büyümesi ve gelişmesi için üniversite bünyesinde açılacak Mimarlık Fakültesi fiziki çevrenin her ölçekte tasarlanıp planlanması açısından önemlidir. Muğla yöresi ve ilişkili olarak Batı Anadolu bölgesi insanlığın ilk yıllarından beri kesintisiz olarak iskân edilen, çok katmanlı, zengin ve tüm insanlığa mal olmuş arkeolojik, mimari ve kültürel mirasa sahiptir. İlin merkezi dâhil hemen tüm ilçeleri, belde ve köyleri “korunması gerekli kültürel ve/veya doğal miras” olarak koruma altına alınmış sayısız yapı, kentsel sit, kırsal sit, tarımsal sit ve doğal sit alanları barındırmaktadır. Bu alanlarda envanter-belgeleme, koruma – restorasyon ve planlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca turizme konu olmakta olan bu çok zengin ve çeşitli kültürel-doğal mirasın koruması ve sürdürülebilir kılınması için geniş kapsamlı araştırmalar yapılması, ulusal ve uluslararası ölçekte projeler yürütülmesi gerekmektedir. Üniversitemizde açılacak Mimarlık Fakültesi barındıracağı bilim insanları ve yetiştireceği mimar ve plancılar ile Muğla’nın kültürel miras alanlarının korunması ve geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Mimarlık Fakültesi ve ilgili kurum ve sektörlerle yürütülecek çok disiplinli işbirliği çalışmalarının sonucunda Mimarlık Fakültesi restorasyon- koruma alanında hem Muğla’ya ve ülkemize hem de restorasyon bilimine öncülük edecektir.

Muğla yöresi ve ilişkili olarak Batı Anadolu bölgesi özellikle turizm, tarım ve konut alanında gelişme gösteren bölgelerdir. Bölgenin bu alanlarda nitelikli yapılı, doğal ve kırsal çevreye sahip olabilmesi ve bunların sürdürülebilir kılınması için olgulara bütünleşik ve eleştirel bakıp yorumlayabilen, bu bağlamda nitelikli “tasarım” ve “planlama” eğitimi almış, sorunların farkında yetiştirilmiş iyi mimar ve plancılara ve bölgenin sorunlarını sektörlerle işbirliği içinde bilimsel olarak araştıran araştırmacılara ihtiyaç vardır. Ayrıca Muğla yöresi sahip olduğu çevresel değerler dolayısıyla ülkemizin farklı bölgelerinden biridir. Yapı-çevre ilişkisinin doğru kurulması, yapı yapma bilgisinin çağdaş-teknolojik gelişmeler paralelinde gelişmesi, çevreye duyarlı yapı üretim sistemlerinin geliştirilmesi ve var olan yapılı çevrelerin çağdaş gelişmeler çerçevesinde renovasyonların sağlanması açılacak Mimarlık Fakültesinin katkı koyacağı önemli alanlardır.

Muğla il merkezi Cumhuriyet tarihi ile birlikte kıyı şeridindeki ilçelerin idari merkezi olmuştur. İlçeleri özellikle turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte gelişmiştir. Muğla’nın Büyükşehir olması ile birlikte il merkezinin toparlayıcı, planlayıcı şemsiye görevi artmıştır. İl bütününün tüm dinamiklerinin bilimsel çalışmalara konu olabilmesi, il merkezinin idari şemsiye görevinin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme çalışmalarına yansıyabilmesi, dağınık ve farklı karakterlerde gelişmiş ilçelerin eşit seviyelerde projelere dâhil edilebilmesi için kurulacak Mimarlık Fakültesi’nin de il merkezinde olması gerekmektedir.

Mimarlık eğitimi çok yönlü ve çok disiplinli bir eğitimdir. Mimarlık öğrencisi sadece kendi fakültesinden değil mühendislik, edebiyat, iktisat vb. gibi bir çok farklı fakülteden dersler alarak kendini geliştirmelidir. Dolayısıyla mimarlık fakültelerinin yer seçimlerindeki yaygın eğilim merkez kampüs içerisinde yer almasıdır. Bu durum yeni kurulmakta olan mimarlık fakültelerinde öğretim elemanı kadrosunu tam anlamıyla tamamlayamamış olmasından dolayı bir tercih değil, zorunluluktur. Bu nedenlerden hareketle üniversitemiz bünyesinde kurulacak Mimarlık Fakültesinin il merkezinde olması, fakültenin merkez kampüse uzaklığının öğrencinin diğer fakültelerden alacağı dersler dikkate alınarak erişilebilir mesafede olması verilecek eğitimin kalitesi açısından son derece önemlidir.”

Öneri raporunda görüşülen konuların ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar’a gerçekleştirilecek ziyaret ile görüşlerin paylaşılması konusunda karara varıldı.

1284

Haber görselleri