Çankaya Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi 12.05.2022


Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

Yazı ve ek için tıklayınız

222