Hazineye ait taşınmaz malların 26/05/2023 ihalesi


İlçemizde bulunan ve ekte gönderilen ilanda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların 26/05/2023 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca satış ve kiralama ihalesi
yapılacaktır.

Ek: ilanmetni (2 Sayfa)

270