Hibrit Mısır Tohumluğu Ortak Üretim İhalesi 21.02.2023


Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İşletmemizin Çelek-3 (119-15) mevkiinde bulunan 100 Dekar arazide Hibrit Mısır Tohumluğunun
“Müşteri” işbirliği ile ortak Üretim ihalesi 21.02.2023 Salı günü saat 14.00’de İşletmemizde yapılacak olup,
ihaleye ait idari ve teknik şartname örnekleri yazımız ekinde gönderilmiştir.

EK/ İdari Şartname Örneği (1 Takım)
Teknik Şartname Örneği (1 Takım)
Sözleşme Taslağı (1 Takım)

275