İhale Duyurusu


Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 31.01.2024 tarihli ve 2024/191 sayılı Kararı gereğince; 31
Mart 2024 Pazar günü ilinizde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kullanılacak Birleşik Oy
Pusulaları ile Görme Engelli Oy Kullanma Şablonlarının Hazırlanması İle Basım ve Dağıtımı İşi İhaleleri

EK :
İhale Listesi (1 Sayfa)

190