İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı (Kömür Alımı) 10.05.2022


1. İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığınca ihalesi yapılacak olan 14 (ONDÖRT) KISIM KÖMÜR, ISINMA AMAÇLI ALIMI’na ait ilan metni Ek’te gönderilmiştir.
2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13’ncü maddesine göre ilanın;
a) Ticaret Odaları Başkanlıklarınca ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulmasını,
b) Bornova Mal Müdürlüğünce ilan panosuna asılarak duyurulmasını,
c) İlanın Kamu İhale Kurumu bülteninde 30.03.2022 tarihinde yayınlanacağından Tedarik Şube Müdürlüğünce ihale komisyonu görevlendirmesinin 3 (Üç) gün içerisinde yapılmasını,
3. İlan ve duyuru yapan birimlerce ilan tutanaklarının ihale tarihinden önce İzmir Jandarma Tedarik
Merkezi Komutanlığı’na gönderilmesini arz ve rica ederim.

İlan metni için tıklayınız

302