Mahsul Yağlık Ayçiçeği Satış İhalesi.


İşletmemizin 2023 yılı istihsali 1.310.850 Kilogram mahsul yağlık ayçiçeği satış ihalesi 27.09.2023 Salı günü saat 14.00’ de İşletmemizde yapılacak olup, ihaleye ait şartname örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

İlan

İdari Şartname

Teknik Şartname

 

298