Morityus/İhale


İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 05.05.2023 tarihli ve 85130218 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Morityus’ta bazı yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle söz konusu yatırımlara ilişkin ihale ilanları iletilmekte olup ekte detaylar yer almaktadır.

EK:
1- Morityus_İhale_Ek_Nota 2 (1 sayfa)
2- Morityus_İhale_Ek_Nota (1 sayfa)
3- Morityus İhale Ekli Nota 2 (6 sayfa)

Ekler için tıklayınız

239