K Belgeleri

Bu bir deneme k belgesi ekle

18 Nisan 2016

K2 ve K2* Belgesinin İlk Kez Alınması

ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI
1 – Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
2 – Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
3 – Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopileri
4 – Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı, noter onaylı sureti yada oda tarafından aslı gibidir onaylı)
5 – Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi ve taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
6 – Yetki belgesi talep edene ait araçların ruhsat fotokopileri (vizeli sayfalar dahil)
7 – Ücret indiriminden yararlanılabilmesi (K2* için) yüklü ağırlığı (Net ağırlık + İstihab haddi) 3.500 kg’ı geçmeyen özmal taşıt (kamyonet) olması gerekmektedir.
8 – Vergi Levhası fotokopisi
ÖNEMLİ NOTLAR:

 

1 – Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2 – Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir. (zorunlu değildir)