KOSGEB ALACAKLARININ ERTELENMESİ

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından Odamıza iletilen evrakta, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için ülkemizde alınan tedbirler kapsamında KOSGEB İcra Komitesi tarafından 2020-16 No.lu “KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi” kararı alındığı ve daha önce ilgi yazı ile duyurulan 2020-14 No.lu “KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi” kararının iptal edildiği iletilmiştir.

Alınan yeni karara istinaden, 30/06/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destek ödemeleri bulunan ve erteleme talebini 30/06/2020 tarihine kadar yazılı olarak bildiren KOBİ’ler için;

  1. 30/06/2020 tarihine kadar vadesi dolacak olan ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destekler kapsamındaki borçları ve varsa takip eden taksitlerinin vade tarihleri her birine üç ay eklenmek suretiyle ertelenecek, ertelenen taksitlerin ilki 01/07/2020 tarihinden önce olmamak üzere düzenlenecek ve vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın 3 (üç) ayda bir olacak şekilde ödeme takvimi yeniden belirlenecektir.
  2. Teminat/Kefalet Mektubunun süresinin, yeniden belirlenecek vadelere göre ilgili destek programı uygulama esaslarında belirtilen sürelere uygun olmasına dikkat edilmelidir.
  3. Bu karardan daha önce KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi kararlarından faydalanan KOBİ’ler de faydalanabilecektir.
  4. Geri ödemeli desteklere ilişkin ilk taksiti 01/07/2020 tarihi ve sonrasında olan geri ödemeler bu karar kapsamı dışındadır.
  5. İcra Komitesinin daha önce almış olduğu “2020-14 No’lu KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi” kararı iptal edilmiştir. Söz konusu yazı ile ilgili herhangi bir iş veya işlem gerçekleştirilmeyecektir.

KOSGEB’in talebi doğrultusunda Odamızca 21.03.2020 tarihinde duyurusu yapılan “2020-14 No’lu KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi” kararının iptal olduğu ve KOSGEB İcra Komitesi tarafından alınan 2020-16 No.lu “KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi” kararının alındığı hususlarını bilginize sunarız.

Saygılarımızla,