Yeni Tescil İçin Gerekli Evraklar

Yeni Tescil İçin Gerekli Evraklar

Gerekli Evraklar Tsy Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Ek dosyası
Gerçek kişi tescil beyannamesi Noterlikçe düzenlenmiş gerçek kişi tescil beyannamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)
Taahhütname Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. Maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname
Kimlik Fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
Bilanço defteri beyanı
MERSİS tescil başvurusu www.mersis.gumrukticaret.gov.tr