TÜM DUYURULAR ( 2667 )

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların 11. Maddesinin 1. Fıkrası gereği, Ana Fuar Takvimi başvuruları Temmuz ayının 1 inci günü sonuna kadar Sistem üzerinden yapılmalıdır. Ancak sektörden gelen talepler doğrultusunda, 2025 Yılı Ana…

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 10.06.2024 tarih ve 97653250 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Morityus'ta yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle bazı ihale ilanlarına ilişkin belgeler ekte yer almaktadır. Detaylı bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliği (antananarivo@ticaret.gov.tr) ile irtibata…

Mülkiyeti İdaremize ait Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 125 Ada, 9 Parsel no.lu taşınmazın 21 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi 'ne ait ilan yazımız ekindedir. Ek: İhale İlanı (2 Sayfa)