2022 Yılı Mali Destek Programları İlanı Hk

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı ile 2022 Yılı Yenilikçi
Genç Girişimcilik Destek Programı, 28/11/2022 tarihi itibarıyla Ajansımız tarafından ilan edilmiştir.
2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında Güney Ege
bölgesinde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak
verimliliğin artırılması amacıyla KOBİ’lere 20 Milyon TL kaynak (kredi) kullandırılması
planlanmaktadır.
2022 Yılı Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek Programı kapsamında ise Güney Ege bölgesinde
gençler tarafından teknoloji ve yaratıcılık temelli yeni girişimlerin kurulması ve genç istihdamının
artırılmasına yönelik yenilikçi girişimlere toplam 2 Milyon TL geri ödemesiz destek (hibe) sağlanması
planlanmaktadır.
Söz konusu mali destek programları ile ilgili detaylı bilgiler ekte sunulmaktadır.
Mali destek programı ilanlarına yönelik bilgilerin, resmi internet sitenizde yayımlanması ve ilgili
birimlerinize/üyelerinize duyurulması talep edilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Ek:
1- 2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı Bilgi Notu (3 Sayfa)
2- 2022 Yılı Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek Programı Bilgi Notu (3 Sayfa)

198