İşletmelerde Beceri Eğitimi (Sağlık Alanı Öğrencileri) (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Öğrencileri)

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Valilik Makamının 26.04.2022 tarih ve E-52904113-250.99-48614886 sayılı Oluru.

İlimiz Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liselerinde, 2022-202 eğitim öğretim yılında, resmi/özel okullarda öğrenim gören 12’inci sınıf sağlık alanı ile hasta ve yaşlı hizmetleri alanı öğrencilerinin, ekli listede belirtilen işletmelerde beceri eğitimlerini ücretli olarak yapmaları ile ilgili Valilik Makamının ilgi (b) onayı yazımız ekinde gönderilmiştir.

Ek:
1- Makam Onayı (1 Sayfa)
2- İşletme ve Öğrenci Listesi (2 sayfa)
3- Toplantı Tutanağı ve Ekleri (6 sayfa)

255