TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ TANITILDI


Türkiye’deki sanayi firmaları için verimli bir yeşil dönüşüm sağlamak, sanayide yeşil dönüşümü hızlandırmak, karbonsuzlaştırma çabalarını yoğunlaştırmak ve teknik kapasiteyi geliştirmek amacıyla Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde düzenlendi. KOSGEB Muğla İl Müdürü Berkay Çetin Oral ile KOBİ Uzman Yardımcısı Yener Bozkuş projenin destek kalemleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Proje hakkında kısa bilgi: Proje üç bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşende KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek kullandırılacaktır. Söz konusu destek ile yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi vb. tematik alanlarda sanayi KOBİ’leri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecektir. İkinci bileşende TÜBİTAK tarafından Türkiye’de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları hedeflenecektir. Yeşil start-up’lar, KOBİ’ler, büyük firmalar veya firma konsorsiyumlarının başvurabileceği destekler, yeşil üretime veya daha yüksek enerji ve/veya kaynak verimliliğine katkıda bulunan Ar-Ge, prototip geliştirme, standart geliştirme ve yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise projenin teknik destek bileşeni altında Proje Yönetimi, İhtiyaç Analizi, Kapasite Geliştirme, Yeşil Sanayi Akademisi, Yeşil İzleme Sistemi ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma iş paketlerini yürüterek projenin etkin yönetilebilmesini sağlayacaktır.

Projenin detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/9022/yesil-sanayi-destek-programi linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

91

Haber görselleri