İLİN İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ TESPİT EDİLDİ


GEKA desteği ve MSKÜ ortaklığıyla hazırlanan ‘Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri’ raporu Muğla’ya adandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın ‘2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı’ kapsamında hayata geçirilen ‘Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri’ Projesi, 26 Mayıs Perşembe günü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir toplantı ile tanıtıldı. Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Osman Göktaş başta olmak üzere kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirilen MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, projenin ortaya konulmasındaki amaçlara değindi. “Küresel dünyada yaşanan her değişim ve gelişme, ülkelerin ve şehirlerin ekonomilerini de yoğun olarak etkilemektedir. Bu küresel etkileşim beraberinde değişimleri de zorunlu hale getirmektedir.” diyen Başkan Karakuş, “Küresel arenada bulunulan konumun ve ekonomiye olan etkisinin belirlenmesi için, içinde bulunduğumuz durumun tespiti gerçekleştirilmeli ve sürecin takipçisi olunmalıdır. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak yapılan ‘Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri’ çalışmasıyla amacımız; İlimizin sanayileşme sürecinde ülke ekonomisindeki bugünkü durumunu tespit etmek, gelecekteki potansiyelini ortaya koymak ve önümüzü daha net görebilmek oldu.” dedi.

“İlimiz İmalat Sanayinde Geride Kalmıştır.”

Bacasız sanayi ile ön planda olan Muğla’nın imalat sanayi sektöründe geri planda kaldığına vurgu yapan Karakuş, şunları kaydetti: “Hazırlanan raporun sonucunda, imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 55’inin son 15 yılda kurulduğunu görmekteyiz. Son 15 yıldaki artışa rağmen ilimizdeki toplam girişimlerin sadece yüzde 7’sini imalat sanayi oluşturmaktadır. İlimiz bu rakamla hem ülke hem de bölge ortalamasının altında kalmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın çoğunluğu küçük ölçekli. Ayrıca yine ilimiz imalat sanayinin büyük çoğunluğunu gıda ve mermer üreticisi oluşturmakta. Sektörde faaliyet gösteren firmaları çoğaltmamız ve mevcut firmalarımızın potansiyelini arttırmamız, ilimiz ekonomisi için son derece önem arz etmektedir.”

“Kadın Girişimciler Artmalı”

Raporda ortaya konulan bir diğer konunun ise istihdam oranları olduğunu kaydeden Başkan Karakuş: “İmalat sanayinde istihdam edilen kişilerin yüzde 84’ü kadın. Firma sahiplerinin yüzde 82’sini ise erkekler oluşturmakta. Kadınların girişimciliğe özendirilmesi ve desteklenmesi konusunda çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. Ayrıca sektörde istihdam edilen kişilerin kalifiye eleman olmadıkları görülüyor. Bundan kaynaklanacak sorunların önüne geçilmesi için mesleki eğitimlerin desteklenmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Aile şirketleri Kurumsal Yapıyı Benimsemeli”

Başkan Karakuş: “İlimizde faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarımızın yüzde 48’sini aile şirketleri oluşturuyor. 250 ve üzeri çalışanı bulunan 4 büyük firmamızın 3’ü aile şirketi. Aile şirketlerinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da olmakta. Şirketlerin uzun vadeli hedeflerini başarıyla gerçekleştirmelerinde kurumsal yapı önemli bir rol oynamaktadır. Aile şirketlerimizin kalıcı ve başarılı noktaya ulaşabilmeleri için kurumsal yapıyı bünyelerinde barındırmaları önemlidir. Bizler verdiğimiz eğitim ve desteklerle bu konuda üzerimize düşeni, oda çatımız altında ele alıyoruz.” diyerek işletmelerdeki kurumsal yapının önemine dikkat çekti.

Muğla’da Hammadde Sorunu Yok

Konuşması sırasında raporun sonuçlarını değerlendirmeyi sürdüren Başkan Karakuş ihracat oranlarına da değindi. Başkan Karakuş: “Sektördeki firmalarımızın yüzde 56’sı üretimde kullandıkları hammaddelerini ilimiz içerisinden sağlıyorlar. Bu sonuç bize gösteriyor ki üretimde dışa bağımlı değiliz. Ancak üzücü olan bir nokta var ki firmalarımızın yalnızca yüzde 28’si ihracat yapıyor. İhracat yapmayan yüzde 72’lik kesimin yüzde 35’i dış pazara açılmayı düşünmüyor. Geride kalan yüzde 37’lik kesim ise ihracat yapmak istediklerini ancak dış pazarı tanımadıkları için cesaret edemediklerini öne sürüyor. Buda bize gösteriyor ki bu sektördeki firmalarımızın dış ticaret eğitimleri ve gerekli yönlendirmeler ile desteklenmesi gerekmekte.” açıklamalarında bulundu.

Son olarak firmaların destekler konusunda yalnızca bankalara yöneldiklerinin altını çizen Başkan Karakuş, “Firmaların, üreticilerin ve büyümeyi hedefleyen sektör temsilcilerinin devlet tarafından sağlanan çeşitli destekler hakkında daha çok bilgilendirilmeleri gerekiyor. Tüm bu bilgiler ışığında imalat sanayinin gelişmesi ve il ekonomisinde daha büyük pay sahibi olabilmesi için Muğla’da hizmet veren tüm kurum kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarının daha sağlam adımlarla birlikte hareket etmesi gerekiyor.” dedi.

Başkan Karakuş, konuşmasının sonunda projenin ortağı olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine, projenin iştirakçileri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğüne, Bodrum Ticaret Odasına, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasına, Marmaris Ticaret Odasına ve Milas Ticaret ve Sanayi Odasına ve raporun hazırlanmasında emeği geçen Proje ekibi Yrd. Doç. Dr. Elvan Cenikli, Elvan Kocagöz ve Burcu Öztürk’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Karakuş’un konuşmasının ardından kürsüye gelen Yrd. Doç. Dr. Elvan Cenikli bir sunum yaparak projenin somut çıktıkları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

1428

Haber görselleri