VERGİ DAİRESİ BAŞKANI’NDAN ODAMIZA ZİYARET


MUTSO’yu ziyaret eden Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Bayar, 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu hükümlerinden yararlanan vatandaşların, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verildiğini aktardı.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Bayar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş’u ziyaret etti. 8 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarette, 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşların, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verildiği aktarıldı.

Başkan Hüseyin Bayar şunları kaydetti: “19.8.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanları getirilmişti. Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermişti. Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verilmişti. Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermişti. Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir.”

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Bayar, yapılan düzenleme gereğince detaylara yer verdi. Bayar, “Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.

6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.

6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

6736 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır. Zira, 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir.” dedi.

Başkan Karakuş ise Yapılandırma Kanununun önemine değinerek, MUTSO üyelerinin bu fırsattan yararlanabilmeleri için gerekli tüm yollardan duyuruların ve bilgilendirmelerin gerçekleştirileceğini söyledi.

1388