Birimlerimiz

Ticaret Sicil Müdürlüğü

Hediye BARUT

Ticaret Sicil Müdürü
252 214 11 22/108
hediyebarut@mutso.org.tr

Birgül ŞAHİN

Ticaret Sicil Müdür Yrd.
252 214 11 22/109
birgulsahin@mutso.org.tr

Turgut ERCAN

Ticaret Sicil Müdür Yrd.
252 214 11 22/110
turgutercan@mutso.org.tr

Vildan ÇELİK

Ticaret Sicil Birimi Per.
252 214 11 22/111
vildanulku@mutso.org.tr

Can Evrim KARAKAŞ

Ticaret Sicil Birimi Per.
252 214 11 22/112
canevrim@hotmail.com

Serhat Dursun

Ticaret Sicil Birimi Per.
252 214 11 22/107
serhat@mutso.org.tr

 

Ticaret Sicil Yönetmeliği

Türk Ticaret Kanunu

6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

TEBLİĞLER

1.Ticaret Ünvanları Hakkında Tebliğ

2.Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

3.Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu Esas Sözleşme değişikliği İzne tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

4.Şirketlerde Yapı Değişikliği Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

5.Şirket Kurulu Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

6.13 Mart 2018 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Harç 2019

 

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 2019

 

ÖNEMLİ BİLGİLER VE BELGELER

ŞİRKET KURULUŞLARINDA POTANSİYEL VERGİ NUMARASININ MERSİS ÜZERİNDEN OLUŞTURULMASI

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 2018

A.Ş. ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

– Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler

– Belediye Tarafından Adres Değişiklik İşlemi

Anonim Şirketlere Duyurulur

Münfesih Olmasına/Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Ltd.Şti. İle Kooperatifler

Mersis Nedir?

– Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması 

MERSİS

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER VE FORMLAR

F-12-03 Belge Talep Formu

– F-30 Degisiklik Talep Formu

F-12-06 Şirket,Koop Hakiki Şahıs Şube Tescili Talep Formu

F -12-07 A.Ş. Ltd. Koop. Merkez Nakli Formu

F-12-08 Terkin Talep Formu

 

DD – 05 Anonim ve Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Listesi

DD – 06 Hakiki Şahıs Tescili İçin Gerekli Belgeler Listesi

DD – 07 Kollektif ve Komandit Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Listesi

DD – 08 Kooperatif Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Listesi

DD – 09 İktisadi İşletme Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Listesi 

DD – 11 Ticaret Siciline Tescil Talebinde Bulunanlar İçin Tahahütnameler

DD – 61 Şirket Birleşme Tescili Gerekli Belgeler Listesi

DD – 62 Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne   Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler ve Belgeler

DD – 63 Limited Şirket Türünün Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler ve Belgeler Listesi

– DD-80 Ticari İşletmeler İçin Tür Tescil İçin Gerekli Belgeler

– DD-81 Tam Bölünme Tescil İçin Gerekli Belgeler

– DD-82 Kismi Bölünme Tescil İçin Gerekli Belgeler

 

– Münfesih Şirketlere İlişkin Kayıt Silme(Terkin) İlanları

16 Ekim 2015

15 Eylül 2015

1 Eylül 2015

14 Ağustos 2015

1 Temmuz 2015

30 Haziran 2015

30 Haziran 2015

22 Haziran 2015

09 Haziran 2015

1 Haziran 2015

26 Mayıs 2015

25 Mayıs 2015

21 Mayıs 2015 (1 Firma)

20 Mayıs 2015 (1 Firma)

18 Mayıs 2015 (11 Firma)

22 Nisan 2015  

15 Nisan 2015

15 Nisan 2015

* 30 Mart 2015

26 Mart 2015

 * 16 Mart 2015

* 17 Şubat 2015

28 Ocak 2015

13 Ocak 2015

26 Aralık 2014

25 Aralık 2014

* 12 Aralık 2014

* 11 Kasım 2014

* 21.11.2014 RESEN TERK  2 Firma

3 Firma

9 Firma

2 Firma

5 Firma

15 Firma

30 Haziran 2014

07 Ağustos 2014

30 Eylül 2014

08 Ekim 2014

23 Ekim 2014

20 Ekim 2014

   31 Ekim 2014

   * 17 Kasım 2014

 

http://www.mutso.org.tr/dosyalar/31-10-2014 terkin TÜM LİSTE.xlsx