Birimlerimiz

Ticaret Sicil Müdürlüğü

Hediye BARUT

Ticaret Sicil Müdürü
252 214 11 22/108
hediyebarut@mutso.org.tr

Birgül ŞAHİN

Ticaret Sicil Müdür Yrd.
252 214 11 22/109
birgulsahin@mutso.org.tr

Turgut ERCAN

Ticaret Sicil Müdür Yrd.
252 214 11 22/110
turgutercan@mutso.org.tr

Vildan ÇELİK

Ticaret Sicil Birimi Per.
252 214 11 22/111
vildanulku@mutso.org.tr

Can Evrim KARAKAŞ

Ticaret Sicil Birimi Per.
252 214 11 22/112
canevrim@mutso.org.tr

Serhat Dursun

Ticaret Sicil Birimi Per.
252 214 11 22/107
serhat@mutso.org.tr

Çağrı YILDIRIM

Ortaca Temsilciliği Tescil Yetkilisi
0(252) 282 20 46
cagriyildirim@mutso.org.tr

TİCARET SİCİLİ REHBERİ

TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİNİN YETKİLİ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILACAKTIR. (TSY MADDE 22)

TACİRİN KENDİSİ, VEKİLİ, SÖZLEŞME İLE YETKİ VERİLMİŞ TEMSİLCİSİ, TÜZEL KİŞİLERDE YETKİLİ ORGANLARI VEYYA YETKİLİ TEMSİLCİLERİDİR.

Bunun dışında gelen başvurular yönetmelik gereği kabul edilmeyecektir.

*Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER VE FORMLAR

E-BELGE 

BELGE TALEP FORMU

TİCARET SİCİLİNE TESCİL TALEBİNDE BULUNANLAR İÇİN TAAHHAHÜTNAMELER

 

TESCİL

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

HAKİKİ ŞAHIS TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

KOOPERATİF KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

İKTİSADİ İŞLETME KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ 

ŞUBE TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

MERKEZ NAKİL TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

DEĞİŞİKLİK – BİRLEŞME – BÖLÜNME – TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

DEĞİŞİKLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

ŞİRKET BİRLEŞTİRME TESCİLİ GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER VE BELGELER

LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNÜN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER VE BELGELER LİSTESİ

TİCARİ İŞLETMELER İÇİN TÜR TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER

TAM BÖLÜNME TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER

KISMİ BÖLÜNME TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

TERKİN

TERKİN TALEP FORMU

MUĞLA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ ORTACA TEMSİLCİLİĞİ HİZMETE BAŞLAMIŞTIR.

 

2023 TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN ÜCRET TARİFESİ 2023

MEVZUAT

YÖNETMELİK

TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİ

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL ESAS VE USULLERİ

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

KANUN

TÜRK TİCARET KANUNU

6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

TEBLİĞLER

TİCARET ÜNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

ŞİRKET KURULU SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

13 Mart 2018 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MÜNFESİH OLMASINA/SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LTD. ŞTİ. İLE KOOPERATİFLER

 

ÖNEMLİ BİLGİLER VE BELGELER

BELEDİYE TARAFINDAN ADRES DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE UYGULAMASI 

YÖNETİM KURULU BEYANI