Birimlerimiz

Ticaret Sicil Müdürlüğü

Hediye BARUT

Ticaret Sicil Müdürü
252 214 11 22/108
hediyebarut@mutso.org.tr hediyebarutt@hotmail.com

Birgül ŞAHİN

Ticaret Sicil Müdür Yrd.
252 214 11 22/109
birgulsahin@mutso.org.tr

Turgut ERCAN

Ticaret Sicil Müdür Yrd.
252 214 11 22/110
turgutercan@mutso.org.tr

Vildan ÇELİK

Ticaret Sicil Birimi Per.
252 214 11 22/111
vildanulku@mutso.org.tr

Can Evrim KARAKAŞ

Ticaret Sicil Birimi Per.
252 214 11 22/112
canevrim@hotmail.com

Serhat Dursun

Ticaret Sicil Birimi Per.
252 214 11 22/107
serhat@mutso.org.tr

Ticaret Sicil Yönetmeliği

Türk Ticaret Kanunu

6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEBLİĞLER

1.Ticaret Ünvanları Hakkında Tebliğ

2.Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

3.Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu Esas Sözleşme değişikliği İzne tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

4.Şirketlerde Yapı Değişikliği Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

5.Şirket Kurulu Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

6.13 Mart 2018 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

2020 TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 2020

TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER VE FORMLAR

Belge Talep Formu

Ticaret Siciline Tescil Talebinde Bulunanlar İçin Tahahütnameler

 

TESCİL

Anonim ve Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Listesi

Hakiki Şahıs Tescili İçin Gerekli Belgeler Listesi

Kollektif ve Komandit Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Listesi

Kooperatif Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Listesi

İktisadi İşletme Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Listesi 

Şirket,Koop Hakiki Şahıs Şube Tescili Talep Formu

A.Ş. Ltd. Koop. Merkez Nakli Formu

DEĞİŞİKLİK – BİRLEŞME – BÖLÜNME – TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

– Degisiklik Talep Formu

Şirket Birleşme Tescili Gerekli Belgeler Listesi

Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne   Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler ve Belgeler

Limited Şirket Türünün Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler ve Belgeler Listesi

– Ticari İşletmeler İçin Tür Tescil İçin Gerekli Belgeler

– Tam Bölünme Tescil İçin Gerekli Belgeler

– Kismi Bölünme Tescil İçin Gerekli Belgeler

TERKİN

Terkin Talep Formu

ÖNEMLİ BİLGİLER VE BELGELER

ŞİRKET KURULUŞLARINDA POTANSİYEL VERGİ NUMARASININ MERSİS ÜZERİNDEN OLUŞTURULMASI

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 2018

A.Ş. ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

– Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler

– Belediye Tarafından Adres Değişiklik İşlemi

Anonim Şirketlere Duyurulur

Münfesih Olmasına/Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Ltd.Şti. İle Kooperatifler

Mersis Nedir?

– Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması