E FATURA EĞİTİMİNE YOĞUN İLGİ  


MUTSO’nun üye eğitimleri kapsamında düzenlediği ‘E-Fatura Eğitimi’ yoğun ilgi gördü.

 Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), üyelerine yönelik E-Fatura Eğitimi düzenledi. 30 Kasım Cumartesi günü MUTSO ev sahipliğinde düzenlenen eğitim geniş katılımla gerçekleşti. Yeminli Mali Müşavir Engin Kaya ve Ergin Özdemir tarafından MUTSO üyelerine yönelik verilen eğitime yaklaşık 200 kişi katıldı.

 Eğitim kapsamında gerçekleştirilen sunumda, Vergide E Dönüşümün Yol Haritası, Elektronik Belgelerin Amaçları, E–Belge genel olarak nedir, E–Fatura Kullanma Zorunluluğu, E–İhracat Faturası Kullanma Zorunluluğu, E–Arşiv  Kullanma Zorunluluğu, E–Arşiv Elektronik Ticaret, E–İrsaliye Yanıtı, E–SMM Kullanma Zorunluluğu, E–Müstahsil Makbuzu Kullanma Zorunluluğu, E-Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi, E–Gider Pusulası Kullanma Zorunluluğu, E-Gider Pusulası Düzenlenmesi ve Teslimi, E–Bilet Kullanma Zorunluluğu Mükellefler, E–Bilet/Havayolu Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydı ve KDV, Diğer E-Belgeler Kullanma Zorunluluğu, E-Belge / Yararlanma Yöntemleri, E-Fatura ve E-Arşivde ÖKC ve Perakende Satış Fişi, E-Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenmesi veya Hiç Düzenlenmemesi, E-Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Haller, E-Belge Düzenlenmesi ile İlgili Engeller, E-Belge Kullanıcılarının Kağıt Belge İzni, E-Defter Zorunluluk, E-Defter/ Berat Alınması, E-Defter Yükleme Süreleri, E-Defter Yüklemede Kullanılacak Mühür, E-Defter İkinci Kopyaların Saklanması, E-Defter/ Mücbir Sebep ve Zayi Belgesi, E-Defter/ Mührün Kaybı-Arızalanması, Elektronik Tebligat konularında bilgilendirme yapıldı.

639

Haber görselleri