İŞ’TE ERBAP İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR


İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve beraberindeki heyet, MUTSO’yu ziyaret ederek İŞ’TE ERBAP Projesini tanıttı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Milli Eğitim Mesleki Müdür Yardımcısı Serap Aksel, İl Milli Eğitim Mesleki Şube Müdürü Ali Öğütveren ve Zübeyde Hanım MTAL Müdürü Muhammet Deniz Solmaz, 1 Ekim Pazartesi günü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO)’nı ziyaret etti. MUTSO Meclis Başkanı H. Koray Özcan, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dişcigil’in ağırladığı heyet,  Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İŞ’TE ERBAP Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Projenin İl Koordinatörü Zübeyde Hanım MTAL Müdürü Muhammet Deniz Solmaz tarafından gerçekleştirilen sunumda, projenin amaç, kapsam ve hedeflerine ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

İŞ’TE ERBAP projesi ile mesleki eğitim öğretim hizmetlerinin  erişim, kapasite ve kalite üst başlıkları altında eğitim ortamı, eğitimin niteliği, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik faaliyetleri marifetiyle etkili bir mesleki eğitim hareketi başlatılması hedeflenmiştir.

Mesleki ve Teknik Eğitimde yenilenmenin amacı; daha kaliteli bir mesleki ve teknik eğitim sistemi oluşturarak, günceli yakalayan, üreten ve ürettiğini uygulayabilen meslek elemanları yetiştirmek, eğitim sürecini daha etkili ve hedef odaklı hale getirme şeklinde ifade edilebilir.

İŞTE ERBAP Ana Hedefleri

  • Kendi alanında istihdam edilebilir üst öğrenime hazır, bilgi ve becerilerle donanmış meslek elemanı yetiştirmek.
  • Teknolojik gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda kendini sürekli geliştiren ve belli alanlarda uzmanlaşmış marka okullar oluşturmak.
  • Mesleki eğitim için var olan mevcut toplumsal olumsuz algının ve mesleki eğitime erişim güçlüğünün tanıtım, yönlendirme ve işbirliği faaliyetleri ile değiştirilerek meslek okullarının cazip hale gelmesini sağlamak.
  • Paydaşlarımızla birlikte kurum kültürü oluşturarak okula olan bağlılıklarını artırmak, iş etiği davranışlarını geliştirmek.
  • Mesleki eğitimde görev yapan tüm kurum / okulların yönetici ve öğretmenlerinin performanslarını ölçerek eğitimde kaliteyi artırmak.

 

921

Haber görselleri