K BELGESİ ALIMINDA BÜYÜK İNDİRİM VE KOLAYLIK


Ulaştırma Bakanlığı ile TOBB işbirliği kapsamında 2005’ten bu yana Muğla’da MUTSO’dan verilen K Türü Yetki Belge ücretleri yarı yarıya düşürüldü. Ayrıca yönetmelikte bir takım değişiklikler yapıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’yle yapılan protokol çerçevesinde 2005 tarihinden itibaren, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Muğla ili sınırları içerisinde K türü yetki belgesinin düzenlenmesi işlemleri ile yetkilendirilmiş ve bu görevini halen başarıyla sürdürmektedir.

2017 yılının Mart ayında görüşe açılmasının ardından Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslağına MUTSO’nun ve K Türü Yetki Belgesi düzenleyen diğer Odaların TOBB öncülüğünde belirtmiş oldukları görüşler, sektörün tüm faktörlerinin de görüşleri doğrultusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yeniden hazırlanmış ve 08.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin açıklama yapan MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri şu şekilde açıkladı: “MUTSO olarak 2005 yılından itibaren yürüttüğümüz K Türü Yetki Belgeleri işlem ve değişiklikleri kapsamında, 8 Ocak 2018 tarihinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, sektörü yakından ilgilendiren öncelikli konu geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiğimiz üzere K belgeleri ücretlerinin yarı yarıya indirilmesi oldu.  İndirimler kapsamında 24.307 TL olan K1 belgesi bedeli 10.000 TL, 12.152 TL olan K2 belgesi bedeli 10.000 TL, 12.152 TL olan K3 belgesi bedeli 5.000 TL’ye düşürüldü. Ayrıca belge alma şartları hafifletildi. Yeni Yönetmelik ile yeni K1 belgesi almak için şahıslardan istenen asgari kapasite şartı 30 tondan 25 tona, şirketle için istenen asgari kapasite şartı 110 tondan 50 tona, K3 belgesi almak için istenen asgari kapasite şartı 45 tondan 35 tona indirildi. Sektörü yakından ilgilendiren bir diğer konu ise yetki belgesi için istenen evraklar azaltılması oldu. K1 ve K3 yetki belgesi talep edecek gerçek kişiler ile K2 belgesi talep edecek gerçek/tüzel kişilerden Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri istenmesi zorunluğu kaldırıldı. Ayrıca başvuru formları kaldırıldı. Kişiler yalnızca dilekçe ile başvuruda bulunabilecek.”

Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında getirilen diğer değişiklikler şu şekilde;

 

Yetki Belgesinde Asgari Kapasiteyi Sağlayacak Araçların Yaş Şartı Kaldırıldı: K1 ve K3 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak araçlarda istenen 20 yaş şartı yeni yönetmelik ile kaldırılmıştır.

Sermaye Şartı Kaldırıldı: K1 ve K3 yetki belgeleri için gerekli olan sermaye şartı yeni yönetmelik ile kaldırılmıştır.

Panelvan Dışı Taşıtların Kapsam Dışı Bırakıldı: Kamyonet cinsi olarak tescil edilen taşıtlardan, taşıt tescil belgesinde kamyonet (BB-Van)/Panelvan olarak kayıtlı, sürücü dahil 4 veya daha fazla koltuğu bulunan taşıtlarla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar yönetmeliğin kapsamı dışarısında bırakılmıştır.

Taşıt Kartı ücreti / Taşıt Kartı Yenileme Ücreti / Muayeneden Düşen Taşıtlar için ekleme ücreti: Yeni Yönetmelik ile Taşıt Kartı ekleme ücreti 300 TL olmuş, Yetki belgesinde ekli taşıtlar için yenileme ücreti taşıt kartı ücretinin yüzde 20’si (2018 yılı için 60 TL) ve muayenesi olmadığından dolayı yetki belgesinden düşen taşıtların tekrar yetki belgesine eklenmesi ücreti  taşıt kartı ücretinin yüzde 20’si (2018 yılı için 60 TL) olmuştur.

Yenileme hakkı biten veya iptal edilen yetki belgelerine indirim yüzde 50 indirim getirildi: Daha önceden yetki belgesi alıp ta yetki belgesi iptal (devirlerinden dolayı iptal olan belgeler hariç) olan veya yenileme süresi geçen yetki belgeleri için aynı belgenin talep edilmesi halinde yüzde 50 indirimli olarak yetki belgesi düzenlenmesi imkanı getirilmiştir.

Gerçek kişinin ölümü halinde varislerinin talebi halinde ücreti iadesi imkanı: Yeni karayolu taşıma yönetmeliği ile geçerli yetki belgesi sahibi gerçek kişinin vefatı halinde varislerinin talebi doğrultusunda yetki belgesinin kalan süresi kadar belge ücreti iadesi yapılacaktır.

Yıllık güvenli sürüş eğitimi şartı: Yetki belgesi sahiplerine çalıştırdıkları şoförleri için Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel mesleki yeterlilik kurslarından yılda en az 7 saat süreyle yüzde 70’i pratik ve yüzde 30’u ise teorik bölümden oluşan güvenli sürüş eğitimini aldırma zorunluluğu getirilmiştir.

Sayısal Takograf Verilerini Yedekleme ve Kart Verme Otoritesi Gönderme: Yetki belgesi sahiplerine sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için, sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

U-ETDS Projesi: Türkiye’deki yolcu, eşya ve kargoların anlık olarak takibine ilişkin U-ETDS Projesi ile elektronik ve uzaktan denetim yapılabilmesi için yasal zemin oluşturuldu.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi Zorunluluğu: Yetki belgesi sahibi tüzel kişiliklerin 31.12.2019 tarihine kadar kayıtlı elektronik posta adreslerini bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Yetki belgesi tüzel kişiliklerin kep adreslerini MUTSO K Belgeleri servisine bildirmeleri gerekmektedir.

34624

Haber görselleri