KAYAKÖY’ÜN İMAR SORUNU GÖRÜŞÜLDÜ


Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun Eylül ayı olağan toplantısında Fethiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Kayaköy’ün imar planı ele alındı. Toplantıda MUTSO adına 12’inci Meslek Komitesi Başkanı Yüksek Mimar Meral Oğuz Bol yer aldı.

Sekretaryası Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından yürütülen ve 19 meslek kuruluşunun temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun Eylül ayı toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Platformun dönem başkanı TÜRSAB Batı Akdeniz YTK Başkanı Özgen Uysal’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda son dönemde kaçak yapılaşmanın çok arttığı ve İmar Barışı ile gündemde olan Kayaköy’ün imar planı görüşüldü. Toplantıya, Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcıları Mete Atay ve Güzide Özkaya, DSİ 213. Şube Müdürü (Muğla) Mehmet İskender, DSİ Fethiye İşletme Başmühendisliğinden Cengizhan Kılıçaslan, FTSO Başkanı Osman Çıralı, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden Özlem Çerçi ve Halim Mıhcı, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi Levent Çimen, Kayaköy Muhtarı Metin Ekiz, Karakeçililer Muhtarı Ercan Gökçe, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) 12’nci Meslek Komitesi Başkanı Meral Oğuz,  Makine Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliğinden Ercan Bozer, Mimarlar Odası Fethiye Şubesinden Çiğdem Özel, Elektrik Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi Sermet Ünel, Harita Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliğinden Süreyya Alim, Şehir Plancıları Odası Fethiye Şubesinden Birol Keski ve Ercan Çınaroğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Eskici ile DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden Metin Balbakan katıldı.

İmar Planı Yok, Sorun Çok

Toplantıda konuyla ilgili bilgi veren Şehir Plancıları Odası temsilcisi Birol Keski, Kayaköy’ün gerek sahip olduğu coğrafik ve iklim avantajları, doğal güzellikleri, arkeolojik sit alanları itibarıyla gerekse 1923 yıllarına kadar farklı kültürler ve toplumların bir arada yaşadığı bir yer olması nedeniyle dünyanın en güzel yerleşim alanları arasında sayıldığına dikkat çekti. Kayaköy’ün, Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında bulunması dolayısıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kontrol ve denetiminde, Kentsel Sit ve Arkeolojik Sit alanlarından dolayı da Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrol ve denetiminde olduğunu hatırlatan Birol Keski, “Kayaköy, 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarına alınarak köy statüsünden mahalleye dönüşmüş, aynı kanun kapsamında Fethiye Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir. Bu durumda Kayaköy’de yapılacak tüm yatırım ve planlamalarda yetki ve sorumlulukların kullanılması Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu aracılığıyla yürütülmektedir.” dedi.

Ruhsatsız Yapı 500’ü Geçti

Kayaköy’de koruma amaçlı imar planlarının bulunmamasından dolayı çok sayıda ruhsatsız yapılaşma olduğunu vurgulayan Keski şöyle devam etti: “Muğla Valiliği tarafından oluşturulan Toprak Koruma Kurulunca bu alanlarda imar planı yapılabilmesinin önünü açabilmek amacıyla 2016 yılında ‘Kamu Yararı’ kararı alınmış, ancak alınan kamu yararı kararı ilgili bakanlık tarafından henüz onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Dolayısıyla imar planları için gerekli resmi kuruluş ön izin ve etüt süreçleri tamamlanamadığı için Kayaköy ve Karakeçililer Köyleri ile civarını kapsayan alanlara imar planları hazırlanamamaktadır. Plansızlık nedeniyle yol, otopark, yeşil alan, cami, okul alanları, sağlık alanları, resmi kurum alanları, içme suyu projeleri, arıtma tesisleri, enerji nakil hatları, ulaşım bağlantıları gibi teknik ve sosyal alt yapı yatırımları da projelendirilememektedir. Konut ve ticari amaçlı yapılan ruhsatsız yapıların sayısı 500’ü geçmiş durumdadır.”

İmar Affı Kaçak Yapılaşmayı Teşvik Ediyor

Birol Keski  “7 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren imar barışı ile ruhsatsız yapılar kayıt altına alınarak yıkım, para cezası ve adli işlemler gibi yaptırımlardan da muaf tutulmuştur. Bu durum, kaçak yapılaşmaları daha da teşvik edecek, doğal ve tarihi güzelliklerden oluşan Kayaköy’ün korunarak, gelecek nesillere miras bırakılmasını engelleyecektir. Yaklaşık 5 bin yıllık yerleşim geçmişine sahip Kayaköy’ün korunarak gelecek nesillere miras bırakılabilmesi için, farklı kurumların yetki ve sorumluluğundaki alanların tek bir etapta ve bütüncüllük içinde 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının ivedilikle hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi gereklidir.  Halkın bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.” diye konuştu .

Bölgedeki imar planının hazırlanması kapsamında kurum görüşleri aşamasında, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgenin tarım arazi olması dolayısıyla imar planının çıkarılmasıyla ilgili Müdürlüklerinin ve Bakanlıklarının olumsuz görüş bildirdiklerini ifade ettiler.   DSİ yetkilileri ise Kayaköy’deki taşkın sahalar konusunda bilgi vererek, bölgenin büyük bölümünün taşkın tehlikesi altında olduğunu bu nedenle imar planının bu durum göz önüne alınarak yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Kayaköy imar planının ivedilikle çıkması gerektiği, imar planının çıkmamasından kaynaklı kaçak yapıların bölgeye zarar verdiği hususunda görüşlerini paylaşan başta Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcıları Mete Atay ve Güzide Özkaya, Kayaköy Muhtarı Metin Ekiz, Karakeçililer Muhtarı Ercan Gökçe olmak üzere tüm katılımcılar 7 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren imar barışının bölgeye verdiği zararlar konusunda görüş birliğine vardılar.

Güç Birliği Platformu üyeleri, Kayaköy’ün imar planı sorunu ile ilgili en önemli ve etkili kurumlardan olan ancak toplantıya katılım sağlamayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri olmadan sorunun çözümü konusunda sonuca varılamayacağı noktasında birleştiler. Toplantıda Kayaköy için Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının ivedilikle hazırlanmasının zorunlu hale geldiği konusunda görüş birliğine varılarak, konu hakkında hazırlanacak yazının toplu imzayla yetkili makamlara ulaştırılması kararlaştırıldı.

2111

Haber görselleri