KOSGEB TEKLİF ÇAĞRISINA ÇIKTI


KOBİGEL kapsamında üç adet çağrıya çıkıldığının duyurusunu yapan KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akaydın girişimci adaylarını bilgilendirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) Çağrısına çıktı. Girişimci adaylarına program kapsamında bilgi verilmesi amacıyla, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 7 Haziran Salı günü MUTSO Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya katılan KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akaydın, girişimci adaylarını bilgilendirdi.

“Öncelikle belirtmek isterim ki, eğer KOSGEB ile ilgili bir işiniz varsa, tek muhatabınız KOSGEB.” diyerek konuşmasına başlayan Akaydın, “KOSGEB işlemleriniz için herhangi bir aracıya ihtiyacınız yok. Bugünkü eğitimde olduğu gibi hem Ticaret ve Sanayi Odamız hem de İŞKUR, bu tür eğitimlerin sponsorluğunu yapıyorlar. Bu nedenle eğitim için her hangi bir ödeme yapmanıza gerek yok.” dedi.

KOSGEB’in 1990 yılında kuruluşundan bu yana geçen süreyi ve yapılan işlemler hakkında bilgi veren Müdür Akaydın, “Esas hedef kitlemiz elbette ki en az bir en fazla 250 personel çalıştırılan KOBİ’lerimiz ve girişimciler. Bunların dışında meslek kuruluşları ve işletici kuruluşlar. KOSGEB tarım ve hayvancılık, eğitim, sağlık, spor, eğlence  faaliyetleri ile avukatlık ve muhasebe faaliyetlerini desteklemiyor. Bunun dışında kalan imalat ve hizmet sektörleri destek alanımızda yer alıyor. Ülkemizdeki işletme oranının yüzde 99.8’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl KOSGEB desteklerinden faydalanan 373 işletmeye 3 milyonun üzerinde destek verdik. Bu yıl ikiye katlanacağını öngörüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

KOBİGEL kapsamında üç adet çağrıya çıkıldığının altını çizen Akaydın şunları kaydetti: “KOSGEB desteklerinden faydalanabilmek için öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız gerekiyor. Geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere 2 çeşit desteğimiz var. Bir işletme aynı anda üç ayrı destek programından faydalanabiliyor. AR-GE Destek Programından yararlanırken, Girişimcilik ve Genel Destek programından da yararlanabiliyor. Her destek programının belli bir süresi var. Bu dönem KOBİGEL, kapsamından üç adet çağrıya çıkıldı. Bu destek programı proje esaslı. Esas sorumuz şu: ‘Her şey bir fikir ile başlar ama her fikir bir proje midir?’ KOSGEB’e sunulacak proje yalnızca bir mal veya hizmetin teminine yönelik olmamalıdır. Programın amacı, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi. Çağrı dönemi 30 Mayıs – 1 Temmuz 2016.  İlk çağrımız: Bilişim Teknolojileri  KOBİlerinin Geliştirilmesi. Bu çağrıya başvurabilecek sektörler: bilgisayarların elektronik ve optik ürünlerinin imalatını yapanlar, bilgisayar programlama danışmanlık ve veri işlemi barındırma ve ilgili faaliyetler hedef sektörlerimiz.  Başvuru şartları kapsamında işletmenin 2015 verilerine göre en az 100 bin lira net satış hasılatı yapması gerekiyor. Bilanço esasına göre defter tutması gerekiyor. 2014-2015 yıllarının herhangi birinde brüt satış karı elde etmesi gerekiyor. Buradaki kar miktarına bakılmıyor, zarar dilmemesi yeterli. Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini arttırmaya yönelik projeler, tasarım bilim ürün geliştirme yetkinliklerini arttırmaya, ulusal ve uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğini ilişkin belgelendirme, alt yapı, e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik, çevreye duyarlı ve enerji verimliliğinin geliştirilmesine, ihracatın başlamasına veya arttırılmasına yönelik projeler programa uygundur.  Programın geri ödemesiz 100 bin TL, geri ödemeli 150 bin TL destek üst limiti var.”

Hızlı Büyüyen KOBİ’ler

Çağrılar hakkında açıklamalarını sürdüren Akaydın, “Bir diğer çağrımız: Hızlı Büyüyen KOBİ’ler ve Kapasite Geliştirme. Burada da sektör sınırlandırılması var. Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, tütün ürünlerinin imalatı, bina inşaatı, özel inşaat faaliyetleri hariç sektörler bu destekten yararlanılabilecek. Firmaların 2015 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500 bin TL, çalışan sayısı en az 5 olmalı. Uygun proje konuları: işletme içi ihtiyaç duyulan kapasitenin, insan kaynağı, makine ve donanım oluşturmasına yönelik projeler. Pazar payının oluşturulmasına yönelik projeler. Ürün geliştirmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik projeler. Süreçlerin iyileştirilmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla belgelendirme, ölçüm ve kontrol vb. altyapının oluşturulmasına yönelik projeler. İhracatın arttırılmasına yönelik projeler. Programın geri ödemesiz 300 bin TL geri ödemeli 300 bin TL destek üst limiti var. KOSGEB Destekli Girişimlere İvme  Proje Teklif Çağrısına KOSGEB desteklerinden yararlanabilen tüm firmalar bu desteğe başvurabilecekler. 2015 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 200 bin TL ve çalışan sayısı en az iki olan işletmeler bu çağrıya başvuru yapabiliyor. AR-GE yada Girişimcilik programlarından daha önceden destek alan işletmeler bu çağrıya başvuru yapabilecekler. İşletme kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik  projeler, ürünün katma değerini arttırmaya yönelik projeler, tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler, nitelikli işgücünün geliştirilmesine yönelik projeler, ihracatın başlaması yada arttırılmasına yönelik projeler uygun proje konularıdır. Programın geri ödemesiz 100 Bin TL, geri ödemeli 150 Bin TL destek üst limiti var.” dedi.

1556

Haber görselleri