MENTEŞE VE YATAĞAN MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDA


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yangından etkilendiği için mücbir sebep hali kapsamına alınan ilçelerimize Yatağan ve Menteşe ilçeleri de eklendi.

28.07.2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmişti.

Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca verilen olur ile Gelir idaresi Başkanlığı İlimiz Yatağan ve Menteşe ilçelerinde yangın tarihi itibariyle mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulanması bakımından İlimiz Menteşe ilçesi için 03.08.2021 ile 01.11.2021 ve Yatağan ilçesi için 06.08.2021 ile 01.11.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmesini uygun bulmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından;

İlimiz Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde 29.07.2021 ile 01.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında,

İlimiz Menteşe ilçesinde 03.08.2021 ile 01.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında,

İlimiz Yatağan ilçesinde 06.08.2021 ile 01.11.2021(bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmiştir.

Buna göre;

-Mücbir sebep halinin başladığı tarihlerden mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken vergi beyannamesi ve bildirimlerin verilme süreleri 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar,

-Mücbir sebep halinin başladığı tarihlerden önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihlerden sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi 30.11.2021günü sonuna kadar,

-Mücbir sebep halinin başladığı tarihlerden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihlerden sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi 30.11.2021günü sonuna kadar,

-Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUH-SGK) ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan edilme süresi 16.11.2021 günü sonuna kadar, ödeme süresi ise 30.11.2021 günü sonuna kadar,(SGK Bildirimlerinin ise yasal süresinde verilmesine devam edilecek olup sadece tahakkuk eden primlerin ödeme süresi 30.11.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ertelenmiştir.) uzatılmıştır.

Öte yandan, 2021 yılı 2’nci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

1206

Haber görselleri