TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ 3. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI


Ticaret Sicili Müdürlükleri 3. Bilgilendirme Toplantısı ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.​

Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratları ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) adına Ticaret Sicil Müdürü Hediye Barut, Müdür Yardımcıları Birgül Şahin ve Turgut Ercan katıldı.

Toplantıda 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve şirket kuruluş işlemlerini basitleştiren 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’daki değişiklikler konusunda ticaret sicili müdürlükleri bilgilendirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan, 2017 yılının şirket işlemlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerinin azaltılması için dönüşümün başlangıcı olduğunu söyledi. Oda kayıt ücretlerine ve ticaret sicil hizmet bedellerine üst sınırlar getirildiğini ifade eden Kalkan, “Kuruluş işlemlerinde gazete ücretleri indirimli uygulanmaya başlandı. Harç Takip Sistemi ile 2017 yılından itibaren ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlarının odalarımız tarafından tahsiline başlandı. 2018 yılı başından itibaren Rekabet Kurumu payının ve Ticaret Sicil Gazetesi ücretlerinin de odalarımız tarafından tahsiline başlandı.  Bu çalışmaların temel amacı Üyeye Hizmet, Ülkeye Hizmet anlayışıyla gerçekleştirildi. Şimdi çok daha büyük bir adım daha atıyoruz.  Dün Resmi Gazetede yayımlanan ve bugünkü bilgilendirme toplantımızın konusunu oluşturan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanun çok önemli düzenlemeler içermektedir” dedi.

Bu düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kalkan, “Dünyadaki iyi uygulamaların tümü, işlemlerin tek noktada sonuçlandırılması prensibi ile şekillenmektedir. Biz de yabancı yatırımcının ülkemize gelmesini ve yerli müteşebbislerimizi teşvik etmek istiyorsak prosedürleri ve maliyetleri azaltmak durumundayız” diye konuştu.

962

Haber görselleri