YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM MASAYA YATIRILDI


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) işbirliğinde düzenlenen “Uluslararası Milli Düşün Yerli Üret” konulu sempozyum, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde gerçekleştirildi.

 Sempozyuma Muğla Valisi Esengül Civelek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, çeşitli üniversitelerin yanı sıra Makedonya, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Moğolistan’dan gelen öğretim üyeleri, işadamları, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum öncesi katılımcılar, yerli üretim yapan firmaların stantlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, ülkemizin 2023 hedefleri arasında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alma, ihracatı 500 milyar dolara yükseltme ve kişi başı milli gelirin 25 bin doların üzerine çıkartılması bulunduğunu söyledi. Vali Civelek, “Değişimin, yeniliğin ve dönüşümün hızla gerçekleştiği, dünyada dördüncü sanayi devriminin yaşama geçirildiği günümüzde, 2023 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kalkınmış, refah içerisinde büyüyen, güçlü Türkiye hedefine ulaşılmasında, ülkemiz sanayisinin gerek bölgesel gerek küresel ölçekte, uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliğinin önemi çok büyüktür. Bu konuda sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü arttıracak programların hayata geçirilmesi, sanayimizin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, orta-yüksek, yüksek teknolojik ürünlerin sanayimizin ve ihracatımızın içerisindeki payının arttırılması için oluşturulan kurul ile sanayide bilgi ve teknolojiye dayanan yüksek katma değere sahip yerli ürünlerin üretimlerinin geliştirilmesinin devlet politikası, kalkınma politikası ve sanayi politikası olarak belirlenmesi aynı zamanda da yerli ve milli üretim için değişik bakanlıklarımızca uygulamaya yansıtılan hibe, destek ve teşvik politikaların varlığı ülkemiz için yerli ve milli üretim alanında çok önemli gelişmelerdir, reform niteliğinde düzenlemelerdir” diye konuştu.

 Yerli ve milli üretim olmadan kalkınmanın olmayacağını dile getiren Vali Civelek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Son 15 yıldır sanayimizde yapılan yatırımlar gerçekleştirilen teknolojik dönüşümler ve aynı zamanda dördüncü sanayi devrimine yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca gerçekleştirilen çalışmalarla ülkemiz yerli ve milli üretimde başarılı bir sanayi hamlesini gerçekleştirecek kapasiteye sahiptir. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, büyümesine ve toplumsal refahımızın artmasında üretimleriyle,  ihracatlarıyla, yarattıkları istihdamla katkı sağlayan dünya çapında üretim gerçekleştiren özel sektör kuruluşlarımızın sanayicilerimizin varlığı da gururumuzdur, gücümüzdür.”

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş da konuşmasında, güçlü bir Türkiye ve kaliteli bir gelecek için “milli üretim ve milli marka” olgusunun ön planda olması ve beraberinde kaliteye önem verilmesinin her kesimin ortak düşüncesi olduğunu ifade etti. Başkan Karakuş, “Özellikle tüketiciliğe alıştırılmak istenen toplumların, yerli ve milli markalı ürünleri kullanmaları yönünde teşvik edilmeleri büyük önem arz ediyor. Çünkü yerli ürün almak ve yerli mal kullanmak her zaman ülkelerin zenginleşmesine katkı sağlamanın önünü açan bir gerçek. Ülkemiz artık, yerli ve milli üretimi; bir devlet politikası, bir sanayi politikası ve bir kalkınma politikası olarak benimsemiştir. Elbette ki ülkemiz, küresel pazarlardan kopmayacak. Hatta küresel pazarlara entegre olacak, kısacası dünyadan kopmayacak ama sadece yerli olmanın yanında, yerliyi ihraç eder hale de gelmeliyiz. Çünkü yerli yapmanın bir sonraki aşaması ihraç etmektir” dedi.

Bugün gelinen noktada TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından yerli malı belgesi düzenlenmeye başlandığını ve bugüne kadar 21 bin 813 adet yerli malı belgesi verildiğini kaydeden Başkan Bülent Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sayede eskiden kamu mal alım ihalelerinde, yerli üretimin payı sadece yüzde 9 iken, şimdi bu oran yüzde 34’e ulaştı. Yani milli üretime, yılda yaklaşık ilave 30 milyar lira ilave iş imkanı sağlanmış oldu. Bu da şunu gösteriyor ki; kamu alımlarının doğru yönetilmesi, milyarlarca liralık destek politikalarından çok daha etkili sonuçlar verebiliyor. Reel sektörümüze verilecek en büyük teşvik de bu olacak. Tüm kamu kurumlarımızın ‘ithal iyidir’ anlayışını bırakıp, milli üretime şans vermesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle son 15 yılda yerli ve milli üretim konusunda gerçekleştirilen hamleler sayesinde ülkemizde önemli adımlar atılmıştır.”

Ülkede yerli ve milli olmada önemli adımlar atıldığını ve özellikle savunma sanayinde çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerli ve milli üretim noktasında inceleme, araştırma ve inovasyona çok büyük önem veriyoruz. Bakanlığımız, bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşlar aracılığıyla destek mekanizmalarını işletiyoruz. Bu destek mekanizmalarını bir kısmı KOBİ’ler üzerine yöneltiliyor, bir kısmı araştırma merkezlerine yönlendiriliyor” diye konuştu.

Sempozyumun açılışında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ile Muğla Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Naci Önal da birer konuşma yaptı.  Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş sempozyumda, “Yerli Üretimden Dünya Pazarına Koşanlar” ve “Muğla’dan Yerli Üretime Güç Katanlar” konulu iki oturuma başkanlık etti.

Bu oturumlarda, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Denizli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, BMC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Sanayi Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Ali Murat Sürekli, Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, Ağanlar Tersanesi sahibi Erdem Ağan, Zeytin Dostu Derneği Sekreteri Atilla Totoş, Nar üreticisi Recai Keçeci, Disolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dişcigil konuşmacı olarak yer aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2 gün boyunca devam eden sempozyum, “Muğla’dan Yerli Üretime Güç Katanlar”, “Kalkınma Hedeflerine Doğru”, “Milli Yerli Düşün” ve “Üreten Türk Dünyası” konulu oturumlar ile devam etti.

 

1489